JOM 2017/794, RvS 26-07-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1988, 201606285/1/A2

Inhoudsindicatie

Afwijzing verzoek om nadeelcompensatie vanwege inkomensderving tankstation na wegaanpassingsbesluit

Samenvatting

De rechtbank heeft voorts terecht overwogen dat voor het aannemen van voorzienbaarheid niet is vereist dat de schadeveroorzakende overheidsmaatregel in detail is uitgewerkt of dat de omvang van de nadelige gevolgen met nauwkeurigheid kan worden bepaald. Dat de wijze van uitvoering van de spitsstrook of de combinatie met de nevenmaatregelen, zoals de lengte van de uitvoegstrook, de belijning op de weg, de bewegwijzering en de verkeerstekens, ten tijde van de investeringsbeslissing nog niet duidelijk was, …

Verder lezen
Terug naar overzicht