JOM 2017/806, RvS 02-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2071, 201605221/1/R3

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan en onvoldoende onderzoek ruimtelijk aanvaardbaarheid meubelmakerij

Samenvatting

Omdat in het onderhavige plan ter plaatse van het gebouw waarin de bestaande meubelmakerij is gevestigd, een meubelmakerij voor het eerst planologisch mogelijk wordt gemaakt, is de Afdeling van oordeel dat de raad had moeten onderzoeken of het toestaan van een meubelmakerij ter plaatse ruimtelijk aanvaardbaar is, mede gelet op de omstandigheid dat de meubelmakerij dichter bij de woning van appellant sub 7 wordt toegestaan. Het plan is gelet daarop in zoverre onzorgvuldig voorbereid. In stand laten van…

Verder lezen
Terug naar overzicht