JOM 2017/810, RvS 02-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2090, 201700928/1/R1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan "Veegbestemmingsplan 2016" gemeente Hilversum

Samenvatting

De raad is niet verplicht om in de planregels omtrent parkeren concrete parkeernormen op te nemen. Met gebruikmaking van artikel 3.1.2, tweede lid, aanhef en onder a, van het Bro kan in een bestemmingsplan de regel worden opgenomen dat bij de uitoefening van de bevoegdheid tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen moet worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid voor auto's en dat voldoende betekent dat wordt voldaan aan…

Terug naar overzicht