JOM 2017/811, RvS 02-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2099, 201606982/1/A1

Inhoudsindicatie

Vaststelling geval van ernstige verontreiniging en dat uitvoeren van spoedige sanering niet noodzakelijk is

Samenvatting

De enkele omstandigheid dat appellant twijfels heeft over het verspreidingsniveau van vervuilde grondhopen in de omgeving van de locatie is onvoldoende om tot de conclusie te komen dat zijn belangen rechtstreeks bij het in beroep bestreden besluit zijn betrokken.

Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de Awb wordt onder belanghebbende verstaan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 30…

Verder lezen
Terug naar overzicht