JOM 2017/813, RvS 02-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2106, 201606046/1/R2

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan "Bedrijventerrein Heesbeen" gemeente Heusden

Samenvatting

De Wet geluidhinder kent gelet op de definitie in artikel 1 geen onderscheid tussen bedrijfswoning en burgerwoning. In het Activiteitenbesluit is voor de definities aangesloten bij de Wet geluidhinder. Derhalve vormt zowel een bedrijfswoning als een woning die voor burgerbewoning wordt gebruikt een gevoelige object ingevolge deze wetten. In zoverre baat het schrappen van de aanduiding "wonen" de bedrijven niet. Gelet op het voorgaande is naar het oordeel van de Afdeling niet gebleken…

Verder lezen
Terug naar overzicht