JOM 2017/815, RvS 02-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2087, 201607369/1/R6

Inhoudsindicatie

Tracébesluit "A16 Rotterdam"

Samenvatting

Het standpunt van de minister dat nu de ecologische verbinding tussen de Zestienhovenweg en de Bergweg Zuid niet is gerealiseerd, de nieuwe A16 niet kan leiden tot een aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van die ecologische verbinding, miskent dat in de Spelregels EHS en de Verordening ruimte voor de compensatieverplichting voor aangetast EHS-gebied geen onderscheid wordt gemaakt tussen gerealiseerde en niet gerealiseerde delen van de EHS.

Zoals hiervoor onder 70.1 is overwogen…

Verder lezen
Terug naar overzicht