JOM 2017/824, RvS 06-04-2012, ECLI:NL:RVS:2012:2232, 201002832/1/T1/R4

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan en toename van het aantal verkeersbewegingen onvoldoende inzichtelijk gemaakt

Samenvatting

De raad heeft ter zitting medegedeeld dat geen verkeersonderzoek aan het plan ten grondslag is gelegd. De Afdeling overweegt dat aan- en afvoer van motorvoertuigen, onder meer trucks met opleggers, kenmerkend is voor de bedrijfsvoering van [belanghebbende A] en acht het dan ook aannemelijk dat de uitbreiding van het bedrijfsterrein [belanghebbende A] zal leiden tot een toename van het aantal verkeersbewegingen. Naar het oordeel van de Afdeling heeft de raad onvoldoende…

Verder lezen
Terug naar overzicht