JOM 2017/825, HvJ EU 27-04-2017, , 535/15

Inhoudsindicatie

Prejudiciële beslissing inzake uitleg artikel 5 van de REACH-verordening

Samenvatting

Het Hof van Justitie EU verklaart voor recht dat artikel 5 van de REACH-verordening, gelezen in samenhang met artikel 3, punt 12, van die verordening, aldus moet worden uitgelegd dat stoffen die bij de invoer ervan op het grondgebied van de Europese Unie niet overeenkomstig genoemde verordening zijn geregistreerd, uit dit grondgebied mogen worden uitgevoerd.

Deze zaak betreft een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door

Verder lezen
Terug naar overzicht