JOM 2017/826, HvJ EU 01-06-2017, , C 529/15

Inhoudsindicatie

Prejudiciële beslissing inzake uitleg Milieuaansprakelijkheidsrichtlijn

Samenvatting

Het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de Milieuaansprakelijkheidsrichtlijn inzake ernstige milieueffecten ten gevolge van de exploitatie van een waterkrachtcentrale.

Het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn 2004/35/EG, ingediend in het kader van het onderzoek van het beroep dat door Gert Folk is ingesteld tegen de beschikking van de Unabhängige Verwaltungssenat für die Steiermark (onafhankelijke rechterlijke instantie in bestuurszaken voor Stiermarken, Oostenrijk) betreffende afwijzing van een…

Verder lezen
Terug naar overzicht