JOM 2017/828, Rechtbank 's-Gravenhage 09-08-2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:8945, C-09-535403-KG ZA 17-895

Inhoudsindicatie

Kort geding in afwachting behandeling spoedappel Staat t.a.v. fosfaatreductieregeling

Samenvatting

De Regeling schrijft voor dat melkveehouderijen zoals die van eisers hun veestapel moeten inkrimpen en/of heffingen moeten betalen. Nu eisers dit voorschrift onverbindend achten, brengen de eisen van een doeltreffende rechtsbescherming tegen de overheid mee dat zij het geschil omtrent de verbindendheid van het voorschrift moeten kunnen voorleggen aan de burgerlijke rechter. Eisers lijden schade door de Regeling na te leven. Van hen kan dan ook niet worden gevergd dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht