JOM 2017/829, RvS 09-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2140, 201703007/1/A2

Inhoudsindicatie

Afwijzing aanvraag om tegemoetkoming in planschade i.v.m. waardevermindering woning

Samenvatting

Wanneer op basis van de door een partij aangevoerde concrete aanknopingspunten gegronde twijfel bestaat over de juistheid of volledigheid van het advies dat het bestuursorgaan aan zijn besluit ten grondslag heeft gelegd, mag de rechter met toepassing van artikel 8:47 van de Algemene wet bestuursrecht een deskundige benoemen voor het instellen van een onderzoek.

De bestuursrechter kan een taxatie slechts terughoudend toetsen. Daarbij is van belang dat de waardering van onroerende

Verder lezen
Terug naar overzicht