JOM 2017/830, RvS 09-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2147, 201608788/1/R1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan "3e Herziening Schoorl, kernen en buurtschappen" gemeente Bergen

Samenvatting

Appellant stelt op zichzelf met juistheid dat de (recreatie)woning illegaal is opgericht en in gebruik is genomen. Die omstandigheid levert echter geen grond op voor de conclusie dat de raad geen persoonsgebonden overgangsrecht mocht opnemen. Blijkens de bewoordingen van artikel 3.2.3 van het Bro is dit type overgangsrecht immers juist voor de desbetreffende categorie gevallen bedoeld.

Onder 3.4 is reeds overwogen dat

Verder lezen
Terug naar overzicht