JOM 2017/835, RvS 09-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2129, 201607141/1/A1

Inhoudsindicatie

Weigering omgevingsvergunning voor kappen bomen

Samenvatting

In hetgeen is aangevoerd, wordt geen grond gevonden voor het oordeel dat de rechtbank niet heeft onderkend dat het college de gevraagde omgevingsvergunning gelet op het Groenplan niet heeft mogen weigeren.

De rechtbank heeft terecht overwogen dat het college zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het kappen van de bomen leidt tot een onevenredige verkleining van de landschapswaarden. Daarbij is van belang dat het perceel in het bestemmingsplan onder meer is bestemd voor het behoud of herstel van

Verder lezen
Terug naar overzicht