JOM 2017/858, RvS 16-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2196, 201605754/1/A1

Inhoudsindicatie

Verzending besluit naar postbusadres in casu geen juiste bekendmaking

Samenvatting

Nu appellant bij de gemeente geen ander correspondentieadres heeft opgegeven, had het college het besluit van 17 april 2014 moeten verzenden naar het woonadres van appellant, zoals dat in de GBA was opgenomen (en niet naar het postbusadres). Dit betekent dat de verzending van dit besluit naar het in het kadaster vermelde postbusadres niet kan worden aangemerkt als een bekendmaking in de zin van artikel 3.41, lid 1 van de Awb.

Bij besluit…

Verder lezen
Terug naar overzicht