JOM 2017/860, RvS 16-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2200, 201607145/1/A1

Inhoudsindicatie

Grondslag handhaving bijgebouw ontbreekt zodat geen sprake is van een overtreding

Samenvatting

Het gebruiken in de zin van bouwen in strijd met regels van een bestemmingsplan is eerst met de inwerkingtreding van artikel 2.1, lid 1, aanhef en onder c, van de Wabo op 1 oktober 2010 verboden geworden. Nu het bijgebouw is opgericht vóór die datum is geen sprake van een overtreding van artikel 2.1, lid 1, aanhef en onder c, van de Wabo. Het college heeft dan…

Verder lezen
Terug naar overzicht