JOM 2017/864, RvS 16-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2208, 201608603/1/A2

Inhoudsindicatie

Planschade en voor planvergelijking is de feitelijke situatie niet van belang, Subjectieve elementen spelen geen rol bij planvergelijking

Samenvatting

Zoals de ABRvS eerder heeft overwogen is voor de planvergelijking niet de feitelijke situatie van belang, maar hetgeen maximaal op grond van het oude planologische regime kon worden gerealiseerd, ongeacht of verwezenlijking heeft plaatsgevonden. Ook zijn alleen de objectief te verwachten gevolgen van het nieuwe planologische regime van belang voor de planvergelijking. Subjectieve elementen spelen daarbij geen rol.

Bij besluit van 28 september 2015 hebben B…

Verder lezen
Terug naar overzicht