JOM 2017/869, RvS 16-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2206, 201703006/1/A3

Inhoudsindicatie

Ontheffing ex artikel 75 Flora- en faunawet van verbodsbepalingen in artikel 9 en 11 t.b.v. windturbines

Samenvatting

De staatssecretaris heeft onvoldoende gemotiveerd waarom hij aan de ontheffing het voorschrift heeft verbonden dat de windturbines in dit geval dienen te worden uitgerust met een stilstandvoorziening.

Tussen partijen is niet in geschil dat een zogenoemde reactieve stilstandvoorziening, waarbij op basis van een concrete waarneming een of meer turbines worden uitgeschakeld, voor Windpark De Slufter niet in de rede ligt. De redenen hiervoor zijn

Verder lezen
Terug naar overzicht