JOM 2017/870, RvS 16-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2197, 201605815/1/A1

Inhoudsindicatie

Weigering omgevingsvergunning voor kap beuk

Samenvatting

De gevraagde vergunning had onder het buiten toepassing laten van artikel 5 van de Bodemverordening 2005 moeten worden verleend.

De Bomenverordening 2005 is een algemeen verbindend voorschrift waartegen geen beroep heeft opengestaan. De vraag naar de verbindendheid van algemeen verbindende voorschriften wordt door de rechter exceptief getoetst. De exceptieve toetsing houdt, voor zover hier van belang, in dat de rechter een niet door de formele wetgever gegeven voorschrift buiten toepassing dient te laten, indien dit voorschrift in strijd is

Verder lezen
Terug naar overzicht