JOM 2017/872, RvS 16-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2192, 201602182/1/A2

Inhoudsindicatie

Afwijzing verzoek om tegemoetkoming planschade a.g.v. ligging woning binnen geluidszone bedrijventerrein en provinciale weg

Samenvatting

Een milieuvergunning (thans: omgevingsvergunning voor milieu) dient volgens vaste rechtspraak van de Afdeling niet bij de planvergelijking te worden betrokken. Dit geldt ook voor een milieuvergunning die moet worden getoetst aan artikel 2.14, eerste lid, aanhef en onder c, aanhef en onder 2, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Zoals de rechtbank terecht heeft overwogen, dient bij de beoordeling…

Verder lezen
Terug naar overzicht