JOM 2017/873, RvS 16-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2184, 201601673/1/R2

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan "Eemdijk-Oost" gemeente Bunschoten

Samenvatting

Hoewel de regionaal bepaalde behoefte groter is dan de bestaande plancapaciteit in Eemdijk, betekent dit niet dat de raad bij de vaststelling van het plan geen rekening hoefde te houden met deze harde plancapaciteit. Dit is temeer relevant nu vast staat dat het aantal mogelijk gemaakte woningen in het plan tezamen met de harde plancapaciteit in Eemdijk het aantal woningen in het regionaal afgestemde woningbouwprogramma met 21 woningen overschrijdt.

De Afdeling stelt vast dat in

Verder lezen
Terug naar overzicht