JOM 2017/874, RvS 16-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2211, 201408963/1/A3

Inhoudsindicatie

Verzoeken tot openbaarmaking documenten m.b.t. vergunningverlening energiecentrales

Samenvatting

Het college heeft ten aanzien van die met persoonlijke beleidsopvattingen verweven emissiegegevens nagelaten de dwingendrechtelijk voorgeschreven belangenafweging te maken als bedoeld in artikel 11, vierde lid, van de Wob. Het besluit van 23 september 2014 komt in zoverre voor vernietiging in aanmerking.

Gelet op voormelde overwegingen uit de arresten Bayer CropScience en Commissie/ACC is de Afdeling van oordeel dat Greenpeace terecht heeft betoogd dat het college van een te beperkte uitleg van…

Verder lezen
Terug naar overzicht