JOM 2017/876, RvS 23-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2228, 201603362/1/A1

Inhoudsindicatie

Dwangsom overtreding Besluit bodemkwaliteit en verwijtbaarheid asbestverdachte locatie

Samenvatting

Voorafgaand en gedurende de saneringswerkzaamheden zijn er meerdere aanwijzingen geweest op basis waarvan appellante als erkend bedrijf had moeten onderkennen dat ter plaatse sprake was van een asbestverdachte locatie. Nu de aanwezigheid van puin een aanwijzing kan zijn dat de grond asbestverdacht is, heeft de staatssecretaris zich op het standpunt kunnen stellen dat het op de weg van appellante had gelegen om de milieukundig begeleider hierover te informeren zodat deze aanwijzingen en instructies had kunnen geven over de wijze waarop

Verder lezen
Terug naar overzicht