JOM 2017/879, RvS 23-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2243, 201606373/1/R2

Inhoudsindicatie

Schetsplan terecht niet aangemerkt als aanvraag om omgevingsvergunning

Samenvatting

De rechtbank heeft het vorenstaande terecht gekwalificeerd als een schets van de plannen van RetailPlan met betrekking tot het perceel en de ruimtelijke aanvaardbaarheid daarvan. Nu het schrijven van 21 mei 2015 niet ondubbelzinnig aangeeft dat wordt beoogd een aanvraag om omgevingsvergunning in te dienen, heeft de rechtbank terecht overwogen dat de desbetreffende brief niet kan worden aangemerkt als een aanvraag om omgevingsvergunning. RetailPlan heeft geen aanvraag ingediend in de zin van artikel 1:3, lid 3…

Verder lezen
Terug naar overzicht