JOM 2017/883, RvS 23-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2247, 201606459/1/A2

Inhoudsindicatie

Beleidsnota handhaving en prioritering

Samenvatting

In dit geval is in de beleidsnota expliciet het voorbehoud opgenomen dat de beleidsnota de algemene wijze van prioritering en de algemene handelwijze aangeeft en dat hiermee niet is beoogd om overtredingen te gedogen. In die zin kan aan dit beleid niet het vertrouwen worden ontleend dat tegen bepaalde overtredingen niet meer zal worden opgetreden, aldus de beleidsnota. Gezien het vorenstaande bestaat geen aanleiding voor het oordeel dat [wederpartij] erop mocht vertrouwen dat het college niet handhavend zou optreden ten aanzien…

Verder lezen
Terug naar overzicht