JOM 2017/884, RvS 23-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2266, 201700753/1/R6

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan "Appels en perenpad" gemeente Beemster en omgevingsvergunning woningbouw

Samenvatting

De artikelen 21 en 22 van de PRV, in samenhang gelezen met de Leidraad, zijn naar het oordeel van de Afdeling niet in strijd met het Barro, zodat het plan hieraan kon worden getoetst.

In bijlage 8 van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) worden de kernkwaliteiten van De Beemster opgesomd. In het Barro is opgenomen dat deze bij provinciale verordening moeten worden uitgewerkt en geobjectiveerd. …

Verder lezen
Terug naar overzicht