JOM 2017/885, RvS 23-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2228, 201603362/1/A1

Inhoudsindicatie

Last onder dwangsom wegens overtreding Besluit bodemkwaliteit

Samenvatting

Dat de verontreinigde grond niet op de juiste wijze is ontgraven en opgeslagen is volgens de staatssecretaris mede veroorzaakt doordat appellante de milieukundig begeleider niet voldoende heeft betrokken bij de betreffende werkzaamheden, zodat deze niet de gelegenheid heeft gehad om tijdig aanwijzingen en instructies te geven. Naar het oordeel van de Afdeling heeft de staatssecretaris daarmee voldoende gemotiveerd dat appellante paragraaf 2.4.1 van de BRL 7000 niet in acht heeft genomen.

Op grond van paragraaf 6

Verder lezen
Terug naar overzicht