JOM 2017/886, RvS 23-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2260, 201602365/1/R2, 201609364/1/R2

Inhoudsindicatie

Afwijzing verzoek om handhavend optreden tegen jachtaktehouders gebruik makend van ontheffing Ffw en tegen Faunabeheereenheid die jachtaktehouders machtigt tot gebruik ontheffing en verlening Nbw-vergunning voor jaarrond doden grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen

Samenvatting

De Afdeling ziet geen aanleiding voor het oordeel dat het college zich niet op het standpunt heeft kunnen stellen dat met het voorschrift een aantasting van de instandhoudingsdoelstelling van de kraanvogel, zoals vastgesteld voor het gebied Engbertsdijksvenen, voorkomen kan worden.

Aan het besluit is voorschrift 4 verbonden op grond waarvan niet op

Verder lezen
Terug naar overzicht