JOM 2017/887, RvS 23-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2268, 201606717/1/R2

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan "Recreatiepark Elsendorp 2016" gemeente Gemert-Bakel

Samenvatting

De Afdeling ziet in het aangevoerde geen grond voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat de bestreden planregel in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.

Appellant stelt dat artikel 4, lid 4.2.3, onder a, sub 3, van de planregels, ten onrechte opnieuw toestaat dat ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - minder dan…

Verder lezen
Terug naar overzicht