JOM 2017/892, RvS 23-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2276, 201604031/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning voor verhogen en in werking hebben schokgolfgenerator

Samenvatting

In het geval ervan wordt uitgegaan dat een vergelijking moet worden gemaakt tussen het gebruik van schokgolfgeneratoren en hagelnetten betekent dit niet dat slechts één van deze technieken als BBT kan worden aangemerkt. Voorts volgt uit het vereiste dat in de inrichting de BBT moeten worden toegepast niet dat alle mogelijke maatregelen moeten worden getroffen die bijdragen aan een reductie van, in dit geval, de geluidemissie.

Op grond van categorie 2.7 onder q van onderdeel C…

Verder lezen
Terug naar overzicht