JOM 2017/896, RvS 30-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2301, 201605070/1/A1

Inhoudsindicatie

Weigering omgevingsvergunning voor plaatsen geluidscherm onvoldoende gemotiveerd

Samenvatting

Gelet op het voorgaande en gezien de toezegging van het college dat het bereid is om in afwijking van het welstandsadvies en onder de door hem gestelde voorwaarden zoals landschappelijke inpassing van het geluidsscherm, medewerking te verlenen aan het realiseren van een scherm indien appellant zou aantonen dat de logistieke oplossing financieel niet haalbaar is, heeft het college in zoverre de weigering in het besluit van 12 juni 2015 om de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen, onvoldoende gemotiveerd.

Bij besluit…

Verder lezen
Terug naar overzicht