JOM 2017/901, RvS 30-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2334, 201502714/1/A3

Inhoudsindicatie

De Wob is van toepassing op alle taken en activiteiten van TNO, TNO is een bestuursorgaan in de zin van de Awb

Samenvatting

De Wob is onverkort op TNO van toepassing, zo volgt uit artikel 1a, lid 1, aanhef en onder d, van de Wob, omdat de aanwijzing van TNO als bestuursorgaan niet is geclausuleerd in het Besluit bestuursorganen WNo en Wob. De Wob is van toepassing op alle taken en activiteiten van TNO. TNO is een bestuursorgaan in de zin van artikel…

Verder lezen
Terug naar overzicht