JOM 2017/902, RvS 16-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2212, 201605829/1/A1

Inhoudsindicatie

Tijdelijke omgevingsvergunning voor strijdig gebruik chalets en aanvang 10-jarentermijn artikel 4 aanhef en lid 11 Bor

Samenvatting

De termijn van tien jaar van artikel 4, aanhef en lid 1 van bijlage II bij het Bor kan niet eerder aanvangen dan bij de eerste verlening van een tijdelijke vergunning voor het strijdige gebruik. De tekst van dat artikel noch de toelichting bij het elfde lid biedt aanknopingspunten voor het oordeel dat, indien het strijdige gebruik reeds illegaal bestaat voorafgaand aan de eerste verlening van een tijdelijke vergunning…

Verder lezen
Terug naar overzicht