JOM 2017/904, RvS 23-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2267, 201609625/1/R1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan en wijzigingsbevoegdheid afhankelijk van toestemming omwonenden?, Wijzigingsbevoegdheid is in casu onzorgvuldig tot stand gekomen

Samenvatting

Het is in strijd met het stelsel van de Wet ruimtelijke ordening indien de wijzigingsbevoegdheid afhankelijk wordt gesteld van de schriftelijke toestemming van omwonenden. De ABRvS stelt verder vast dat het na toepassing van de wijzigingsbevoegdheid toestaan van woningen langs de Westerweg op gespannen voet staat met het door de raad gehanteerde uitgangspunt dat zo min mogelijk verdichting door het toevoegen van bebouwing aan en direct langs de Westerweg wordt toegestaan. De…

Verder lezen
Terug naar overzicht