JOM 2017/907, RvS 30-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2331, 201609961/1/A1

Inhoudsindicatie

Weigering omgevingsvergunning aan Havenbedrijf Amsterdam voor bouwen windturbines

Samenvatting

Hetgeen naar voren is gebracht, bevat geen concrete aanknopingspunten waaruit blijkt dat de in de provinciale regeling opgenomen voorwaarden ten aanzien van het opwekken van windenergie op land in de provincie Noord-Holland, waaronder de maximering van de productiecapaciteit tot de taakstelling van 685,5 MW, de uitvoering van het Actieplan en daarmee de verwezenlijking van het in de richtlijn voorgeschreven resultaat voor Nederland in 2020 ernstig in gevaar brengen. Gelet hierop bestaat evenmin grond voor…

Verder lezen
Terug naar overzicht