JOM 2017/908, RvS 30-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2351, 201609495/1/R3

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan tot vervanging kantoorpand door seniorenwoningen

Samenvatting

De stichting heeft niet aannemelijk gemaakt dat de nieuwe bebouwing in het plangebied gevolgen heeft voor de monumentale waarden die in het aanwijzingsbesluit voor de molen zijn genoemd. In het aanwijzingsbesluit zijn namelijk geen monumentale waarden vermeld die verband houden met het draaien van de molen.

Over de monumentale waarde van de molen overweegt de Afdeling het volgende. De molen is in 1992 aangewezen als beschermd rijksmonument. De omschrijving bij de aanwijzing als monument beschrijft welke aspecten van het monument…

Verder lezen
Terug naar overzicht