JOM 2017/912, RvS 30-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2306, 201604060/1/R2

Inhoudsindicatie

Vergunning krachtens artikel 19d Nbw 1998 voor uitbreiden veebezetting in bestaande gebouwen

Samenvatting

De toetsing door de rechter van het bestreden besluit naar de feiten en omstandigheden ten tijde daarvan staat er niet aan in de weg en verbiedt voorts geen rechtsregel dat, binnen de door de wet en de goede procesorde begrensde mogelijkheden, bij de beoordeling van het beroep gronden of nadere argumenten worden betrokken of voorgedragen die na het nemen van het bestreden besluit zijn aangevoerd en niet als zodanig in bezwaar naar voren zijn gebracht.

Verder lezen
Terug naar overzicht