JOM 2017/913, RvS 30-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2300, 201603774/1/A2

Inhoudsindicatie

Afwijzing verzoek om nadeelcompensatie

Samenvatting

De gestelde schade staat niet in een zodanig nauw verband met het bestuursdwangbesluit, dat deze aan het college, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een rechtstreeks gevolg van dat besluit kan worden toegerekend.

Voor de beantwoording van de vraag of het door appellant sub 1 gestelde nadeel voor vergoeding in aanmerking komt, dient in ieder geval te zijn voldaan aan het vereiste dat er een rechtstreeks oorzakelijk verband bestaat tussen de schade zoals appellant die…

Verder lezen
Terug naar overzicht