JOM 2017/914, RvS 30-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2352, 201601457/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning voor inrichting voor handling, (tank)opslag, mengen en distribueren van vloeibare chemicaliën

Samenvatting

PGS 15 bevat een overzicht van brandbeveiligingsinstallaties voor dat beschermingsniveau. Een automatische blusgasinstallatie is één van de vermelde installaties, naast onder meer een automatische sprinklerinstallatie. Een automatische blusgasinstallatie is voor een situatie als de onderhavige in PGS 15 niet expliciet aanbevolen. Voor zover de inspecteur zich op het standpunt stelt dat onder "andere maatregelen" geen maatregelen kunnen vallen die in PGS 15 als mogelijkheid zijn vermeld, wordt…

Verder lezen
Terug naar overzicht