JOM 2017/915, RvS 30-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2331, 201609961/1/A1

Inhoudsindicatie

Weigering omgevingsvergunning-bouw zeven windturbines en exceptieve toetsing (provinciale regeling in strijd met gemeentelijke autonomie?)

Samenvatting

Aan de provinciale regeling ligt een ruimtelijk belang ten grondslag. De Afdeling acht verder van belang dat het in artikel 32 PRV neergelegde verbod een algemene regel betreft die geldt voor het gehele provinciale grondgebied. Er bestaat geen aanleiding voor het oordeel dat provinciale staten niet bevoegd waren om met het oog op het provinciaal belang de regels in artikel 32, lid 1 en 4 van de PRV vast…

Verder lezen
Terug naar overzicht