JOM 2017/917, RvS 08-06-2016, ECLI:NL:RVS:2016:1613, 201406512/1/A1

Inhoudsindicatie

Handhaving, Handhavend optreden, Weigering handhavend optreden, Bouwproduct, Keurmerken, Aanvullende keurmerken, Plastyn, KOMO-productcertificaat, KOMO-keurmerken, Productcertificaat, Keurmerken, Beton, Mortel, Injectiemortel, Hulpstoffen, Wettelijk kader, Toetsingskader, Toepasselijk recht, Vrijwillige deelname

Samenvatting

Bij besluit van 12 oktober 2012 heeft de inspecteur van de Inspectie Leefomgeving en Transport namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geweigerd handhavend op te treden tegen aanvullende keurmerken bij een bouwproduct. Desmepol is een producent van Plastyn, …

Verder lezen
Terug naar overzicht