JOM 2017/928, RvS 22-06-2017, ECLI:NL:RVS:2016:1729, 201505801/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning, Pluimveestallen, Vleeskuikens, Stankoverlast, Luchtverontreiniging, Aanhouden aanvraag, Voorbereidingsbesluit, Grondgebonden agrarisch bedrijf, Intensieve veehouderij, Hoofdtak, Neventak, Nge-normering

Samenvatting

Bij besluit van 11 juni 2014 heeft het college van B&W van Aa en Hunze omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van twee pluimveestallen en het aanpassen van de bestaande stal. Na realisering van het bouwplan kunnen binnen de inrichting 112.000 vleeskuikens worden gehouden. Appellant en anderen zijn omwonenden van het perceel en vrezen een onaanvaardbare…

Verder lezen
Terug naar overzicht