JOM 2017/937, RvS 22-06-2016, ECLI:NL:RVS:2016:1707, 201508467/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning, Mestvergistingsinstallatie, Tussenuitspraak, Co-/mestvergistingsinstallatie, Strijdigheid bestemmingsplan, Geluidoverlast, Geuroverlast, Bedenkingen, Verklaring van geen bedenkingen, Cumulatie geluid, Geluidcumulatie, Feitelijke grondslag, Akoestisch rapport, Voorschriften, Geluidvoorschriften, Grenswaarden geluid, Geluidgrenswaarden

Samenvatting

Bij besluit van 12 maart 2014 heeft het college van B&W van Dongeradeel omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een co-/mestvergistingsinstallatie met bijbehorende voorzieningen, het gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan en het veranderen van een inrichting. Bij uitspraak van 19 oktober…

Verder lezen
Terug naar overzicht