JOM 2017/939, RvS 22-06-2016, ECLI:NL:RVS:2016:1721, 201509109/1/R1

Inhoudsindicatie

Hogere geluidgrenswaarde, Hoogste toelaatbare geluidbelasting, Industrieterrein, Maximale geluidwaarde, Akoestisch onderzoek, Geluidbeperkende maatregelen, Best beschikbare technieken, Geluidmetingen, Bronmaatregelen, Geluidreducerende bronmaatregelen, Afschermende voorzieningen, Aanvullende maatregelen

Samenvatting

Bij besluit van 26 oktober 2015 heeft het college van B&W van Losser een hogere waarde als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder vastgesteld voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vanwege een industrieterrein voor de woning aan de locatie 1 in Losser. Het besluit voorziet in een maximale geluidwaarde van 55…

Verder lezen
Terug naar overzicht