Jong van geest, oud van leden: de commissaris mag langer blijven


Het kabinet stelt voor de leeftijdsgrens voor commissarissen in het vennootschapsrecht (thans 72 jaar) te laten vervallen. Voorstellen tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek zijn aangekondigd.

Dit alles geschiedt in het kader van tegengaan van de leeftijdsdiscriminatie. De mogelijkheid wordt geschapen om bij statuut maximale benoemingstermijnen en mogelijkheden van herbenoeming te regelen.

Ministerie van Binnenlandse Zaken; 27 februari 1998;

Verder lezen