JOR 1996/124, Rechtbank Maastricht 01-08-1996, , 6249/93 (met annotatie van J.J. van Hees)

Inhoudsindicatie

Faillissementspauliana, Zelfde persoon bestuurder van schuldenaar en schuldeiser, Benadeling, ‘Overleg’ in de zin van artikel 47 Fw

Samenvatting

De twee gewraakte betalingen zijn geschied ter voldoening aan een opeisbare (concurrente) vordering, zodat de curator geen beroep op vernietiging ex art. 42 Fw toekomt.

Subsidiair heeft de curator zich beroepen op art. 47 Fw. De Rechtbank komt in dit verband tot de conclusie dat ten tijde van de betalingen de financiële situatie van de failliet hachelijk was en een reëel…

Verder lezen
Terug naar overzicht