JOR 1997/102, Hoge Raad 05-09-1997, , 16.400 (C96/218) (met annotatie van N.E.D. Faber)

Inhoudsindicatie

Onverschuldigde betaling aan curator tijdens faillissement, Onmiskenbare vergissing, Negatieve boedel, Geen concurrente boedelschuld, Ongerechtvaardigde verrijking van gezamenlijke schuldeisers, Redelijkheid, Geen bijdrage algemene faillissementskosten

Samenvatting

Het middel stelt de vraag aan de orde hoe de faillissementscurator dient te handelen wanneer een derde tijdens het faillissement bij vergissing een niet aan de gefailleerde verschuldigd bedrag aan de gefailleerde of aan de curator betaalt.

Een dergelijk geval dient in de eerste plaats te worden onderscheiden van de situatie dat aan de schuldenaar vóór diens faillietverklaring zonder…

Verder lezen
Terug naar overzicht