JOR 1997/2, Rechtbank Maastricht 22-08-1996, , HA ZA 95/683 (met annotatie van J.B. Wezeman)

Inhoudsindicatie

Bestuurdersaansprakelijkheid, Onbehoorlijke taakvervulling, Verwijzing naar HR, NJ 1989, 676, Niet voldaan aan boekhoudplicht ex art. 2:10 BW, Geen onbelangrijk verzuim in de zin van art. 2:138 lid 2 BW, Schending art. 2:108a BW, Schending toezichthoudende taak commissarissen, Onbehoorlijke taakvervulling commissarissen, Stelplicht en bewijslast

Samenvatting

Aan de eisen van art. 2:10 BW is voldaan indien de administratie van de vennootschappen zodanig was dat men snel inzicht kon krijgen in…

Verder lezen
Terug naar overzicht