JOR 1997/42, Rechtbank Maastricht 20-02-1997, , 6234/1994 (met annotatie van E. Loesberg)

Inhoudsindicatie

Renvooiprocedure, Opzegging dienstverband door curator ex art. 40 Fw, Beding in arbeidsovereenkomst dat werkgever in geval van faillissement schadevergoeding is verschuldigd wegens kennelijk onredelijk ontslag, Boedelvordering of ter verificatie in te dienen vordering?, Stelsel van art. 40 Fw, Verwijzing naar HR, NJ 1990, 662 (Van Gelder Papier)

Samenvatting

De vraag of een ontslag kennelijk onredelijk is, berust op een belangenafweging. Naar het oordeel van de rechtbank kunnen werkgever en werknemer op zich bij voorbaat overeenkomen dat een door de werkgever…

Verder lezen
Terug naar overzicht