JOR 2000/106, Rechtbank Maastricht 14-10-1999, , 98/808, 98/807, 98/1830 (met annotatie van J.B. Wezeman universitair hoofddocent handelsrecht Universiteit Utrecht)

Inhoudsindicatie

Plicht LISV tot overneming werkgeversverplichtingen ex hoofdstuk IV WW, LISV kan zelfde verweren jegens (voormalig) werknemer inroepen als failliete werkgever zou kunnen, LISV is niet tot overneming gehouden, indien en voorzover werkgeversverplichting door verrekening teniet is gegaan, LISV streept vordering van voormalig werknemer feitelijk weg tegen vordering van voormalig werkgever, Dat geen overnameverplichting voor LISV is ontstaan, is niet het gevolg van verrekening zoals normaal gesproken toegepast wordt

Samenvatting

Ingevolge art. 61 lid 1 WW heeft een werknemer recht op uitkering…

Verder lezen
Terug naar overzicht