JOR 2000/139, Arbitraal vonnis 22-12-1999, , 1993 (met annotatie van B. Wessels)

Inhoudsindicatie

Internationale arbitrage, Verjaring van schadevordering wegens non-conformiteit, Art. 7:17 en 7:23 BW zijn toepasselijk op koop van aandelen, Kennisgevingstermijn en onderzoekstermijn, Geen verboden contractuele verlenging van wettelijke termijnen ex art. 7:23 lid 1 BW

Samenvatting

Verval en verjaring van een schadevordering wegens non-conformiteit zijn geregeld in art. 3:310, 6:89 en, eventueel, 7:23 BW. In het systeem van de wet wordt art. 3…

Verder lezen
Terug naar overzicht